Świadczymy usługi w zakresie geologii inżynierskiej

Posiadamy zezwolenie na prowadzenie tego rodzaju prac, odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia zawodowe. Dysponujemy sprzętem do wykonywania badań geologicznych, takich jak badania zagęszczenia i nośności gruntów, badania przydatności gruntu dla celów budownictwa oraz aparaturą do wykonywania badań laboratoryjnych.