Certyfikaty

Posiadamy uprawnienia Centralnego Urzędu Geologii nr. 070904 do sporządzania projektów /programwów/ badań i dokumentacji geologicznych w zakresie ustalania przydatności gruntów dla budownictwa oraz do sprawowania geologicznego nadzoru nad robotami związanymi z badaniami prowadzonymi dla sporządzania tych dokumentacji.

Firma została zarejestrowana w Wydziale Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Miejskiego Wrocławia dnia 13/09/94 pod numerem 79398.