Świadczymy usługi projektowe i wykowacze w zakresie

Wierceń geotechniczne wiertnicą lekką i ciężką

Wykonujemy wiercenia i dokumentacje niezbędne dla budownictwa. Korzystamy z wiertnic UGB oraz WH.

Badania nośności gruntów płytą statyczną VSS oraz płytą dynamiczną HMP LFG

Badania wykonywane są nowymi, atestowanymi płytami niemieckiego producenta. Wyniki z badań są przedstawiane w formie graficznej (wykresy).

Badania zagęszczenia gruntu (zasypów, podsypek, gruntów rodzimych)

Badanie wykonywane sondowanie sondą dynamiczną lekką (DPL-10).

Badania gruntu i wykonywania dokumentacji pod budowę domków jednorodzinnych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Badanie obejmuje prace terenowe, analizy laboratoryjne oraz wykonanie dokumentacji geotechnicznej.

Zabudowa piezometrów

Zabudowa wykonywa jest przy pomocy wiertnicy UGB